Talkoot

Jotta voimme toimia yhdistyksenä onnistuneesti, on jäsenten osallistuminen talkoisiin ensisijaisen tärkeää.

TALKOOAKTIIVISUUDEN SEURANTA / RYHMÄ- JA KOULUTUSPAIKKOJEJN JAKO

 1. YLEISTÄ
  Ryhmiin ja koulutuksiin voivat hakea kaikki MPKY:n jäsenet, joiden erääntyneet maksut on maksettu tai
  poikkeustapauksissa on sovittu maksuohjelma rahastonhoitajan kanssa ja maksuohjelmaa on noudatettu.
  Jäsenen talkoovelvoite on henkilökohtainen. Perheenjäsen voi kartuttaa jäsenen talkootunteja.
  Hallitus vahvistaa sekä ilmoittaa voimassa olevat tuntimäärät/tehtävä.
  Mikäli tehtävän hoitaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa, ylimenevät tunnit voi
  merkitä erikseen. Asiasta sovitaan talkootehtävän vastuuhenkilön kanssa. Tehtyjen tuntien siirto kaudelta toiselle ei kuitenkaan ole mahdollista.
 2. RYHMIIN JA KOULUTUKSIIN VALINNAT
  Jäsen, joka on hakuaikaa edeltävänä kautena suorittanut talkootehtäviä vähintään kahden (2) pisteen
  edestä, on aina etusijalla valinnoissa ryhmiin tai koulutuksiin. Seuraavaksi otetaan huomioon kuluvan
  kauden talkoovaraukset. Omalla aktiivisuudella voi siis vaikuttaa paikan varmistumiseen.
 3. TALKOOPISTEIDEN KERTYMINEN
  ● koetoimitsija tai tuomari (tapahtuman kestosta riippuen) vähintään 2 p / kerta
  ● tokokokeen liikkuri 2 p / kerta
  ● haku- tai jälkikokeen ratamestari 2 p / kerta
  ● kurssin järjestäminen ja kouluttajana toimiminen (esim. pentukurssi) 2 p / kurssi
  ● lajivastaava 2 p / kausi (sisältää koulutustoimikuntatyön)
  ● hallitustyö 2 p / kausi
  ● muu sääntöjen mukainen toimitsija (tapahtuman kestosta riippuen) 1-2 p / kerta
  ● muu eri tapahtumien talkoolainen (tapahtuman kestosta riippuen) 1-2 p / kerta
  ● yksittäisen tapahtuman kouluttajana toimiminen (maastolajit / tottis) 1 p / kerta
  ● treeniryhmän vetäjänä toimiminen 1 p / kausi
  ● jäljentekijä 1 p / kerta
  ● koira -ajelut 1 p / kerta
  ● ulkopuoliset koulutukset/ kurssit, ”emäntänä/isäntänä” toimiminen 1 p / koulutus
  ● nurmikonleikkaus 1 p / kerta
  ● kevät- tai syystalkoot 1 p / kerta
  ● klubin ja vessan siivous 1 p / kerta
  ● leipominen ja talkooruokien tai -eväiden valmistaminen tai muu vastaava 1 p / tapahtuma
  ● villasukkien tms. neulominen 1 p / 2 paria
  ● arkitottis / ohitustreeni tms. järjestäminen 0,5p / kerta (vähintään 3 osallistujaa)
  ● saa silittää – koirat 0,5 p / kerta

Talkoovelvoite tulee ensisijaisesti suorittaa erilaisissa tapahtumissa tai muissa yhdistyksen toimintaa
tukevissa toiminnoissa (esimerkiksi nurmikonleikkaus, klubin siivous, tapahtumiin leipominen).
Hallitus tai koulutustoimikunta voi päättää saatavien talkoopisteiden määrästä yllä olevan listan osalta sekä päättää muita lisätapahtumia/ tehtäviä, joista voi saada talkoopisteitä. Lähtökohtaisesti ryhmien sisällä tapahtuvat koulutukset eivät tuo talkoopisteitä. Hallitukselle sekä koulutustoimikunnalle voi ehdottaa muita talkootehtäviä ja niistä saatavia pisteitä.
Talkoovelvoite, ns. minimityö, on kaksi pistettä. Tämä on koottava kauden aikana, jotta koirakko on
oikeutettu ryhmäpaikkaan tai käyttämään yhdistyksen palveluita seuraavalla kaudella. Myös uusilta
jäseniltä vaaditaan treeniryhmään päästäkseen talkoovelvoite. Jos ryhmäpaikan saa heti, talkoovelvoite
tulee täyttää kauden aikana. Jos talkoomahdollisuuksia ei ole kauden aikana, ei velvoitteen jäämistä
täyttymättä huomioida. Hallitus voi vuoden alussa muuttaa talkoovelvoitteen määrää.
Talkoovelvoitteen osalta hallitus tai koulutustoimikunta voi tapauskohtaista harkintaa käyttäen päättää
ryhmävalinnoista.

Tarkennuksia talkoovelvoitteisiin:
● Mikäli talkoovelvoitteen suorittaja haluaa itse jakaa kertyneen talkoopisteen toisen henkilön
(perheenjäsen) kanssa, sopivat he keskenään tuntien jakamisesta.
● Talkootehtävä alkaa tapahtuman vastaavan henkilön määrittelemänä ajankohtana ja päättyy
tehtävän/tehtävien hoitamisen vaatiman ajan loppuun.
Talkootehtäviä, mitkä eivät ole aikaan sidottuja
Yhdistyksellä on paljon tehtäviä, mitkä eivät suoranaisesti ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan näitä
voidaan hoitaa vastuuhenkilöiden kanssa erikseen sopimalla. Mikäli haluat talkoovelvoitettasi suorittaa
näihin, niin ole yhteydessä vastuuhenkilöön ja sopikaa aikataulu sekä tehtävän sisältö
Kentän ja Klubin kunnostus- ja siivoustyöt
● Kentän kunnostuksesta ja ruohon leikkaus (Jarmo Paavilainen)
● Klubin siivous (Irma Kurki)
Leipominen ja ruokahuollon toteuttaminen (tapahtumat ja koulutukset)
● Tehtävän suorittaja hoitaa tarvikkeiden hankinnan ja toimittaa leivonnaiset/ruuan/eväät
tapahtumapaikalle, joko ennakkoon tai tapahtumapäivänä. (esimerkiksi BH-koe; ilmoittaudu
vastuuhenkilölle ja sovi hänen kanssaan, mitä tarjoillaan ja miten tuotteet toimitetaan).
Mikäli talkootehtävien hoidosta tulee materiaalikustannuksia, niin näistä tulee sopia vastuuhenkilön kanssa erikseen. Pääasiassa yhdistys korvaa kohtuulliset kustannukset kuittia vastaan.

 1. TALKOIDEN VARAAMINEN JA TALKOOPISTEIDEN SEURANTA
  Talkoot varataan TALKOOVARAUSTAULUKOSTA, joka löytyy MPKY:n Jäsenet -Facebook-ryhmästä
  kiinnitettynä (Suositeltu) julkaisuna keskustelujen yläpuolelta. Taulukon välilehdiltä löydät kaikki tällä
  hetkellä tiedossa olevat talkootehtävät. Olet velvollinen ITSE merkitsemään sinulle sopivat talkoovuorot etukäteen ja mahdollisimman ajoissa. Yhteenvetosivulta näet reaaliajassa omat talkoopisteesi. Välilehtiä on useita. Mobiililaitteella klikkaa ensin kynän kuvaa, niin pääset muokkaamaan. Välilehdet näkyvät alapalkissa. Mikäli sinulla on ongelmia taulukon täytössä, ota yhteyttä joko puheenjohtaja@mpky.fi tai jasensihteeri@mpky.fi tai tapahtuman vastuuhenkilöön.

Nämä talkoosäännöt on hyväksytty MPKY:n hallituksessa 4/2024