Talkoot

Jotta voimme toimia yhdistyksenä onnistuneesti, on jäsenten osallistuminen talkoisiin ensisijaisen tärkeää.

TALKOOAKTIIVISUUDEN SEURANTA / RYHMÄ- JA KOULUTUSPAIKKOJEJN JAKO

YLEISTÄ
Ryhmiin ja koulutuksiin voivat hakea kaikki MPKY:n jäsenet, joiden erääntyneet maksut on maksettu tai poikkeustapauksissa on sovittu maksuohjelma rahastonhoitajan kanssa ja maksuohjelmaa on noudatettu. Jäsenen talkoovelvoite on henkilökohtainen. Perheenjäsen voi kartuttaa jäsenen talkootunteja. Hallitus vahvistaa sekä ilmoittaa voimassa olevat tuntimäärät/tehtävä.
Mikäli tehtävän hoitaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa, ylimenevät tunnit voi
merkitä erikseen. Tehtyjen tuntien siirto kaudelta toiselle ei kuitenkaan ole mahdollista.

RYHMIIN JA KOULUTUKSIIN VALINNAT

Jäsen, joka on hakuaikaa edeltävänä kautena suorittanut talkootehtäviä vähintään kahden (2) pisteen edestä, on aina etusijalla valinnoissa ryhmiin tai koulutuksiin. Omalla talkooaktiivisuudella voi vaikuttaa paikan varmistumiseen. Talkoovelvoitteen osalta hallitus tai koulutustoimikunta voi tapauskohtaista harkintaa käyttäen päättää valinnoista niiden jäsenten kohdalla, joilla talkoovelvoitetta ei ole edellisvuotena suoritettu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi uusia jäseniä, joilla talkookertymä ei ole kokonaan tai ollenkaan suoritettuna. Ensisijaisesti ryhmä- ja koulutuspaikat täytetään talkoovelvoitteen suorittamisen mukaan ja jos jää tilaa, voidaan tapauskohtaista harkintaa käyttää valintoja tehdessä.

TALKOOPISTEIDEN KERTYMINEN
• yksittäisen tapahtuman kouluttajana toimiminen (maastolajit / tottis) 1 p / kerta
• arkitottis / ohitustreeni tms. järjestäminen 0,5p / kerta (vähintään 3 osallistujaa)
• koetoimitsija tai tuomari (tapahtuman kestosta riippuen) 1-2 p. / kerta
• liikkuri 2 p
• muu sääntöjen mukainen toimitsija (tapahtuman kestosta riippuen) 1-2 p. / kerta
• muu eri tapahtumien talkoolainen (tapahtuman kestosta riippuen) 0,5-2 p. / kerta
• ratamestari 2 p / kerta
• jäljentekijä 1 p / kerta
• kurssin järjestäminen (esim. pentukurssi) 2 p / kurssi
• koira-ajelut 1 p / kerta
• saa silittää – koirat 0,5 p / kerta
• treeniryhmän vastuuhenkilö 2 p /kausi
• ulkopuoliset koulutukset/ kurssit, ”emäntänä/isäntänä” toimiminen 1 p / päivä
• nurmikonleikkaus 1 p
• kevät- tai syystalkoot 1 p
• klubin siivous 1 p
• toimikunta- tai hallitustyö 2 p / kausi
• leipominen tai muu vastaava valmistelutyö tapahtumiin 0,5p – 1p / tapahtuma
• villasukkien tms. neulominen 0,5 p / tuote

Talkoovelvoite tulee ensisijaisesti suorittaa erilaisissa tapahtumissa tai muissa yhdistyksen toimintaa
tukevissa toiminnoissa (esimerkiksi nurmikonleikkaus, klubin siivous, tapahtumiin leipominen).
Hallitus tai koulutustoimikunta voi päättää saatavien talkoopisteiden määrästä yllä olevan listan osalta sekä päättää muita lisätapahtumia/ tehtäviä, joista voi saada talkoopisteitä. Lähtökohtaisesti ryhmien sisällä tapahtuvat koulutukset eivät tuo talkoopisteitä. Hallitukselle sekä koulutustoimikunnalle voi ehdottaa muita talkootehtäviä ja niistä saatavia pisteitä.

Talkoovelvoite, ns. minimityö, on kaksi pistettä. Tämä on koottava kauden aikana, jotta koirakko on
oikeutettu ryhmäpaikkaan tai käyttämään yhdistyksen palveluita seuraavalla kaudella. Myös uusilta
jäseniltä vaaditaan treeniryhmään päästäkseen talkoovelvoite. Jos ryhmäpaikan saa heti, talkoovelvoite
tulee täyttää kauden aikana. Jos talkoomahdollisuuksia ei ole kauden aikana, ei velvoitteen jäämistä
täyttymättä huomioida. Hallitus voi vuoden alussa muuttaa talkoovelvoitteen määrää.
Talkoovelvoitteen osalta hallitus tai koulutustoimikunta voi tapauskohtaista harkintaa käyttäen päättää
ryhmävalinnoista.


Tarkennuksia talkoovelvoitteisiin:
• Mikäli talkoovelvoitteen suorittaja haluaa itse jakaa kertyneen talkoopisteen toisen henkilön
(perheenjäsen) kanssa, sopivat he keskenään tuntien jakamisesta.
• Talkootehtävä alkaa tapahtuman vastaavan henkilön määrittelemänä ajankohtana ja päättyy
tehtävän/tehtävien hoitamisen vaatiman ajan loppuun.
Talkootehtäviä, mitkä eivät ole aikaan sidottuja
Yhdistyksellä on paljon tehtäviä, mitkä eivät suoranaisesti ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan näitä
voidaan hoitaa vastuuhenkilöiden kanssa erikseen sopimalla. Mikäli haluat talkoovelvoitettasi suorittaa
näihin, niin ole yhteydessä vastuuhenkilöön ja sopikaa aikataulu sekä tehtävän sisältö
Kentän ja Klubin kunnostus- ja siivoustyöt
• Kentän kunnostuksesta ja ruohon leikkaus (Jarmo Paavilainen)
• Klubin siivous (Irma Kurki)
Leipominen ja ruokahuollon toteuttaminen (tapahtumat ja koulutukset)
• Tehtävän suorittaja hoitaa tarvikkeiden hankinnan ja toimittaa leivonnaiset tapahtumapaikalle,
joko ennakkoon tai tapahtumapäivänä. (esimerkiksi BH-koe; ilmoittaudu vastuuhenkilölle ja sovi
hänen kanssaan, mitä tarjoillaan ja miten tuotteet toimitetaan).
Mikäli talkootehtävien hoidosta tulee materiaalikustannuksia, niin näistä tulee sopia vastuuhenkilön kanssa
erikseen. Pääasiassa yhdistys korvaa kohtuulliset kustannukset kuittia vastaan.

KERTYNEIDEN TALKOOTUNTIEN KERÄÄMINEN JA SEURANTA
Tapahtuman tai toiminnan vastuuhenkilö ilmoittaa kootusti talkoopisteiden kertymisen yhdistyksen
sihteerille. Jäsen voi kysyä velvoitteidensa lukemaa sihteeriltä. Yhdistyksen suljetussa facebook-ryhmässä
näet avoimet talkoohaut, joihin voi ilmoittautua.

HUOM! Jos olet talkoolaisena kustantanut esim. kanttiiniin tulevia tuotteita itse, takaisinmaksun käsittelyaika on 14 vrk.

Nämä talkoosäännöt on hyväksytty MPKY:n hallituksessa 2/2023