Haku

Hakukoiran kouluttaminen vie aikaa, mutta se tuo paljon iloa sekä koiralle että ohjaajalle. Haku tarkoittaa, että koira etsii ilmavainunsa avulla metsään piiloutuneita ihmisiä eli ”maalimiehiä”. Hakualueen keskellä kulkee pituussuunnassa keskilinja, jota ohjaaja kulkee eteenpäin ja josta koira lähetetään etsimään järjestelmällisesti vuorotellen kummallekin puolelle. Hakualue on tallattu, eikä koiran pitäisi jäljestää, vaan etsiä nimenomaan ilmavirtojen mukana kulkeutuvien hajujen perusteella. Koira ilmaisee löydetyn maalimiehen joko haukkumalla tai tuomalla kaulassa roikkuvan rullan ohjaajalle, jonka kanssa yhdessä palataan maalimiehen luo.

Hakukoiraa ei voi kouluttaa yksin vaan harjoitteluun tarvitaan hyvin toimiva ryhmä. Jokainen ryhmän jäsen kouluttaa oman koiransa lisäksi toisten koiria toimimalla maalimiehenä. Hakuryhmän tulee olla sitoutunut, yhteisvastuullinen ja tavoitteellinen. Vain sillä tavalla koulutus etenee ja kokeeseen osallistuminen mahdollistuu. Palveluskoirakokeisiin voivat osallistua vain kilpailuoikeuden omaavat rodut.

Hakukoiran tulee olla sosiaalinen ja suhtautua vieraisiin ihmisiin avoimesti. Pieni ujous ei haittaa. Alkuharjoituksissa keskeistä on maalimiesmotivaation kasvattaminen ja sytyttely lajia kohtaan. Treenien myötä ujous hyvinkin unohtuu. Koulutus voidaan hyvin aloittaa jo pentuna. Koira ei missään tapauksessa saa olla aggressiivinen.

Ohjaajan tulee sietää pientä epämukavuutta, sillä koulutus tapahtuu metsässä säällä kuin säällä. Ohjaajalla tulee olla myös riittävä peruskunto vaihtelevassa maastossa liikkumiseen. Ilman omaa autoa hakuharrastus on vaikeaa. Maastot sijaitsevat eri puolilla Mikkeliä noin 20 km säteellä. Hakuradalla työskentelee yksi koira kerrallaan jolloin muut odottavat vuoroaan autoissa. 

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa koeluokittain. 1-luokassa alue on kooltaan 100 m x 100 m, ja etsintäaika 8 minuuttia. 2-luokassa 100 m x 200 m, ja etsintäaikaa on 13 minuuttia ja 3-luokassa 100 m x 300 m, ja etsintäaikaa on 17 minuuttia. Alueen keskilinja on merkitty, ja ohjaaja kulkee tätä merkittyä linjaa pitkin ohjatessaan koiran etsintää. Hakukokeessa esineiden etsiminen eli esineruutu kuuluu joka kilpailuluokkaan. Kokeessa on myös tottelevaisuusosio, joka suoritetaan kentällä.

Lajivastaava: Maija Paukkala puheenjohtaja@mpky.net