TOKO

Toko tarkoittaa tottelevaisuuskoetta. Tottelevaisuuskoulutuksen tavoitteena on opettaa koiralle hallittua käyttäytymistä sekä ohjaajalle koiran asiallista oikeanlaista käsittelytaitoa. Kokeissa testataan ja arvioidaan koirakon välistä yhteistyötä neljässä eri luokassa; Alokasluokka, Avoinluokka, Voittajaluokka sekä Erikoistottelevaisuusluokka. Tulokset määräytyvät säännöissä olevien pisteiden mukaan.

Kolmella 1-tuloksella koirakko saa koulutustunnuksen. Tämän jälkeen koirakon tulee siirtyä seuraavaan kilpailuluokkaan vuoden sisään saadusta tuloksesta. Poikkeuksena kuitenkin alokasluokka josta täytyy siirtyä heti seuraavaan kilpailuluokkaan. Kokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Tokoa voidaan harrastaa ilman minkäänlaisia kilpailullisia tavoitteita aina arvokisatasolle asti tähdäten. Tokon harjoittelua suositellaan aloitettavan jo pienelle pennulle. Lajin harjoittelu luo hyviä yhteistyötaitoja ohjaajan ja koiran välille joista on hyötyä myös arkielämässä niinkuin myös muissa lajeissa. Se myös haastaa sopivasti ajatustyölle, niin koiran kuin ohjaajankin. Hyvä onkin suunnata pennun kanssa pentukursseille josta saa oppeja mahdollisia tulevia tokokursseja ajatellen. Perusasioita tokon harjoittelua varten tulee myös opetella. Perustaitoina pidetään hyvää kontaktia ohjaajan ja koiran välillä, leikkimistaitoja sekä muuta hyvää palkkautumista harjoituksia tehdessä, varmaa luoksetuloa ja ohjaajan lähellä pysymistä. Näillä asioilla tokon harjoittelussa pääsee alkuun.

Lajivastaava: Sofia Suomela