Lomakkeet

Osallistumismaksujen palautus

Kurssi- ja kilpailumaksujen palautusta haetaan yhdistyksen lomakkeella. Osallistumismaksu voidaan palauttaa, jos peruutetun tilalle saadaan toinen osallistuja tai jos palautuksen hakija esittää lääkärin tai eläinlääkärin todistuksen sairaudesta/nartun juoksusta.

Liite: Osallistumismaksun palauttaminen,hakemus

Tapahtumien/koulutusten budjetointi, tilitykset ja maksut

Tapahtuman tai koulutusten vastaava huolehtii budjetoinnista niin, että tulot kattavat kaikki menot (vähimmillään). Ulkopuolisten kouluttajien ja tuomareiden palkkiot maksetaan kulukorvauksena/matkakorvauksena. Verokirjalla tehtävää työtä ei voi laskuttaa. Ulkopuolisen kouluttajan majoittamisesta ja ruokahuollosta maksetaan jäsenelle maksimissaan 50 €/vrk. Kanttiinin tuloista ja menoista täytetään tilitys- ja/tai laskulomake. Tilitettävät rahat ja mahdolliset laskut toimitetaan rahastonhoitajalle viikon kuluessa tapahtumasta.

Liite: Tilityslomake

Liite: Laskutuslomake

Kilometrikorvaus

Kouluttajille ja kurssien pitäjille voidaan maksaa kulukorvauksia verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Tällöin kyseeseen tulevat verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Jos kulukorvauksia maksetaan, on niistä aina sitä ennen tehtävä matkalasku yhdistyksen lomakkeella. Matkalaskusta on ilmettävä: matkan tarkoitus, kohde, matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamisajankohta, matkan päättymisajankohta, kilometrimäärä ja kilometrin yksikköhinta 26 senttiä/km. Matkalasku on allekirjoitettava ja toimitettava maksun maksajalle (Paula Hakkarainen, Tähtisilmä 1, 50970 Mikkeli tai rahastonhoitaja(at)mpky.net) ennen maksua. Matkakorvaus maksetaan, mikäli yhdensuuntainen matka ylittää 10 km.

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea koulutusten matkoihin ja SM -kisojen osallistumiseen korvauksia. Tapahtumaan osallistujan on jätettävä hallitukselle etukäteen vapaamuotoinen hakemus, josta tulee näkyä matkan tarkoitus ja osallistujat. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä kimppakyytejä. Hallitus päättää tapauskohtaisesti täyttääkö tapahtuma tuettavan koulutuksen tai kilpailun ehdot. Ensisijaisesti tuetaan SPKL:n järjestämiä koulutuksia (koetoimitsija, koulutusohjaaja ym. ja SM -kisoihin osallistumisia, jos osallistuja edustaa kilpailuissa yhdistystä). Koulutusmatkoista maksetaan 0,25 €/km ja Suomenmestaruuskilpailuihin osallistuville jäsenille maksetaan ilmoittautumismaksu sekä enintään 50 € bensarahaa matkasta riippuen.

Muista kulukorvauksista tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa erilliset päätökset (esim. puhelimen käyttö, nettiliittymän korvaus).

Liite: Matkalaskulomake